Monster monsters

Vi bruker cookies
Personvernerklæring
Innsyn Monster
Innsyn Fremantle

post@monstermail.no

Innsyn Monster

Monster omfattes av Åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den innebærer at alle bedrifter som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi enhver som ønsker innsyn i disse vurderingene.

Om Monster

Monster er et norsk produksjonsselskap opprettet i 2001, som utvikler, produserer og selger tv-serier for norske, nordiske og internasjonale kunder, blant annet innenfor underholdning, drama, dokumentar, reality og for barn. Vi holder til i Mølleparken 2 i Oslo, hvor vi er ca 40 faste ansatte og mellom 80 og 150 freelance-arbeidere. Monster er eid av Fremantle, som er en global aktør innen produksjon og salg av tv-serier. Fremantle er eid av RTL Group, som igjen er eid av Bertelsmann AG.

Styret i Monster har vedtatt å forankre ansvarlighet etter Åpenhetsloven i virksomhetens retningslinjer.

Selskapet jobber med å etablere følgende retningslinjer og rutiner i organisasjonene for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Når selskapet skal inngå eller videreføre en avtale skal det alltid gjøres en risikovurdering. Her vurderes sannsynligheten og alvorlighetsgraden for at det foreligger kritikkverdige forhold fra leverandøren sin side.

I risikovurderingen skal blant annet følgende inngå:

  • risiko knyttet til det landet produksjonen skjer
  • hvilken/hvilke bransjer som er involvert
  • hva slags produkt/tjeneste som leveres
  • om det er komplekse leverandørkjeder, dvs. mange ledd/underleverandører
  • om det brukes mellommenn/rekrutteringsagenter
  • risiko for at leverandøren ikke etterlever grunnleggende menneske og arbeidstakerrettigheter
  • risiko for at det benyttes migrantarbeidere i leveransen

Risikovurderingen vil baseres på dokumentasjon fra leverandøren (vi sender ut spørreskjema), eget skjønn og kunnskap, andre tilgjengelige kilder og spørsmål til relevante personer på leverandørsiden. Avhengig av utfallet av vurderingen skal det iverksettes tiltak – eksempelvis at man velger en annen leverandør – eller tar inn vilkår i kontrakten som sikrer at de kritikkverdige forholdene opphører.

Selskapet har sammen med våre søsterselskap i Fremantle-gruppen i Norge gjennomført en overordnet risikovurdering av våre mest brukte leverandører. Det er har pr. mai 2023 ikke identifisert avtaler med negativ konsekvenser, eller risiko for faktiske negative konsekvenser.

På bakgrunn av risikovurderingen har vi identifisert følgende områder som skal prioriteres i vårt videre arbeid:

*Arbeidsforhold: våre ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med like rettigheter og muligheter, gode arbeidsvilkår fri for trakassering eller diskriminering, og de skal ha nok hvile.

*Journalisters sikkerhet: vi skal anerkjenne vårt ansvar for våre journalister i arbeid og deres sikkerhet.

*Vi skal ha et økt fokus på leverandørkjeden, og forankre ansvar videre nedover i leverandørkjeden.

For spørsmål om innsyn eller annet ifm Åpenhetsloven: innsyn@monstermail.no

Scroll to Top